کلیدواژه‌ها = شورای اول واتیکان
بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح