کلیدواژه‌ها = مورمون‌ها
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد