کلیدواژه‌ها = رساله براخوت
نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی