کلیدواژه‌ها = تفیلا
تعداد مقالات: 1
1. نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی