کلیدواژه‌ها = یهودیت
پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی


سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 83-98

یوسف جعفرزاده؛ نصرالله امین کلیبر


کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی