کلیدواژه‌ها = باستان‌شناسی دین
تعداد مقالات: 1
1. پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 264-292

وحید عسکرپور