کلیدواژه‌ها = وحی
برآیند دین، قانون طبیعت و استدلال در دیدگاه سیاسی ادموند برک

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 281-308

10.22034/jrr.2023.310922.1936

محمد کریمی پرویز؛ علی شیرخانی؛ علی محسنی


الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 27-46

سید مرتضی میرتبار؛ مهراب صادق نیا