کلیدواژه‌ها = خلقت
تعداد مقالات: 1
1. جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر