کلیدواژه‌ها = اسلام
تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 239-268

10.22034/jrr.2021.248075.1768

محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ مصطفی وکیلی


واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


طلاق در دین زردشتی و اسلام

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری