کلیدواژه‌ها = دوره‌ی هخامنشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 94-114

موسی سبزی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ ابراهیم رایگانی