کلیدواژه‌ها = حقیقت
اندیشة متافیزیکی در آئین ﺳﻴﻜْﻬ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.398921.2120

محمد مهدی علیمردی


انواع و مراتب عشق: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه آگوستین و احمد غزالی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 39-61

10.22034/jrr.2023.331515.1995

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری