کلیدواژه‌ها = نظم کیهانی
سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده