کلیدواژه‌ها = نظم کیهانی
گونه‌شناسی مکاشفه در علم‌الاساطیر بین‌النهرین

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 193-216

10.22034/jrr.2024.347954.2039

سجاد دهقانزاده؛ فاطمه سیددبکلو


سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده