کلیدواژه‌ها = زروان‌باوری
تعداد مقالات: 1
1. زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی