کلیدواژه‌ها = اخلاق
اخلاق شفقت به روایت آگوستین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 102-122

10.22034/jrr.2021.256124.1798

ناهید غیاثی؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی