کلیدواژه‌ها = باورها و اعمال دینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 255-281

10.22034/jrr.2021.228143.1703

محمدرضا مجیدی؛ مجید تلخابی