کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس عبری
بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی