کلیدواژه‌ها = تورات
تعداد مقالات: 5
1. انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-134

10.22034/jrr.2021.252388.1789

قاسم محسنی مری؛ سلیمان عباسی


2. اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


3. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


4. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد


5. سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی