کلیدواژه‌ها = تورات
تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.388551.2099

فاطمه السادات منتظری؛ بهروز افشار؛ محمد علی یوسفی


اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد


سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی