کلیدواژه‌ها = عینیت‌گرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام‌شناسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrr.2021.250498.1779

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان