کلیدواژه‌ها = دین
بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 294-323

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع‌پرست


بازخوانی دین‌بودگی یارسان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 143-167

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی


معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 53-79

اکرم جهانگیر؛ مژگان کاربخش؛ بتول موسوی


جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر


بررسی معیارهای حقانیت ادیان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


تغییر دین و تغییر شخصیت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 99-116

الله کرم کرمی پور


تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 139-156

وحید سهرابی فر؛ هادی صادقی