کلیدواژه‌ها = متون پهلوی
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-121

ندا اخوان اقدم؛ فریبا شریفیان


2. اراده هرمزد در آفرینش

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-143

مریم رضایی


3. ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور