کلیدواژه‌ها = تعامل میان‌رشته‌ای علم
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-135

حمید طالب؛ نعیمه پورمحمدی