کلیدواژه‌ها = الاهیات مسیحی
تعداد مقالات: 3
1. انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


2. خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی


3. ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-135

حمید طالب؛ نعیمه پورمحمدی