کلیدواژه‌ها = الاهیات مسیحی
انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی