کلیدواژه‌ها = شر
واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 79-106

10.22034/jrr.2021.236756.1734

سیده مریم سرمدی؛ حمید بخشنده؛ الیاس عارف زاده؛ آبتین گلکار


تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی


رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 81-104

حبیب الله خالقی؛ شاکر لوایی