کلیدواژه‌ها = آیین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-98

الله کرم کرمی پور؛ مصطفی صالحی اردکانی