کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 9
1. تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


2. آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


3. بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی


4. بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


5. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


6. واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


7. بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


8. تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

عارفه گودرزوند؛ محسن گلپایگانی


9. نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر