کلیدواژه‌ها = قرآن
تحلیلی بر منطق آیات جنگ و صلح در قرآن و تورات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.388551.2099

فاطمه السادات منتظری؛ بهروز افشار؛ محمد علی یوسفی


نقش تاب‌آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزه‌های قرآن ‌کریم

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 52-71

10.22034/jrr.2021.251107.1782

زهره قادری؛ مهراب صادق‌نیا؛ الله‌کرم کرمی‌پور


تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی


بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی


بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 71-88

عارفه گودرزوند؛ محسن گلپایگانی


نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر