کلیدواژه‌ها = تحریف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


2. الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


3. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد