کلیدواژه‌ها = لوگوس
بررسی درمه در دین بودا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-130

سید علی حسینی؛ ولی عبدی