کلیدواژه‌ها = لوگوس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 83-102

10.22034/jrr.2021.189826.1600

مهدی لک زایی


2. بررسی درمه در دین بودا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

سید علی حسینی؛ ولی عبدی