کلیدواژه‌ها = متن ادبی
تعداد مقالات: 1
1. اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 206-232

هادی نوری