کلیدواژه‌ها = کلیسای کاتولیک
چگونگی شکل گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.375339.2078

فاطمه رحیمی ثابت


بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی