کلیدواژه‌ها = خداشناسی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی