موضوعات = تاریخ ادیان
چگونگی شکل گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.375339.2078

فاطمه رحیمی ثابت


تکوین مفهوم انسان فره‌مند دیانت زرتشتی به انسان کامل از منظر اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.288828.1878

مهدی علمی دانشور؛ مهدی لک زایی؛ محمد شکری فومشی؛ مهدی فرمانیان


بررسی خاستگاه های تاریخی اهل حق در ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.389688.2102

مهدی عسگری؛ مصطفی فرهودی؛ آرش گودرزی


بررسی تطبیقی بدیستوه گی در مکتب بودایی مهایانه و شفاعت در اسلام.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.394462.2111

فاطمه عبداله پور سنگچی؛ حسین رهنمائی


تبیین مراتب هستی و فرّه‌‌ یزدانی در کتاب سوم دینکرد

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 133-166

10.22034/jrr.2024.347216.2034

سیدهاشم منیری؛ روح اله اسلامی؛ سیدحسین اطهری


گونه‌شناسی مکاشفه در علم‌الاساطیر بین‌النهرین

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 193-216

10.22034/jrr.2024.347954.2039

سجاد دهقانزاده؛ فاطمه سیددبکلو


ملکوت در انجیل توماس

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 217-242

10.22034/jrr.2024.350512.2056

مهران رهبری


مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 314-389

10.22034/jrr.2024.343841.2029

احسان شکوری نژاد؛ مهراب صادق نیا؛ احمد رضا مفتاح؛ یوسف دانشور نیلو


خوانش روایت‌شناسانه از قصص قرآنی؛ جزء‌پژوهی قصهٔ موسی و خضر

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 9-37

10.22034/jrr.2023.314602.1946

فریدالدین فریدعصر؛ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ منصور براهیمی


انواع و مراتب عشق: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه آگوستین و احمد غزالی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 39-61

10.22034/jrr.2023.331515.1995

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


نگرشی بر دین مادی‌ها بر پایه تحلیل دو نبشته نوبابلی و توالی شاهان آنها

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 193-230

10.22034/jrr.2023.330216.1991

سورنا فیروزی؛ رضا مهرآفرین؛ محمد امین سعادت مهر


پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی


زمان و هستی منهای خدا در آیین جَیْنه

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 256-279

10.22034/jrr.2023.321427.1968

محمد مهدی علیمردی


بازنمایی امر دینی در پدیده فوتبال

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 309-332

10.22034/jrr.2023.303649.1923

الله کرم کرمی پور؛ احسان کریمیان ها


بررسی مقایسه‌ای متن اوستایی و زندِ ویسپرد (کرده‌های یکم تا هشتم)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 157-177

10.22034/jrr.2022.299604.1907

فاطمه سادات اسحاقی؛ احسان چنگیزی؛ مجتبی منشی زاده


روزه‌های مانویان؛ گونه‌ها، شمار، زمان و چرایی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 205-227

10.22034/jrr.2022.325237.1978

هادی ولی پور؛ محمد شکری فومشی


بررسی مقایسه‌ای ایمان در دیدگاه لوتر و آکوئیناس با تأکید بر نقش انسان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 74-99

10.22034/jrr.2021.266285.1817

لیلا عبداللهی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی