موضوعات = اعتقادات
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اندیشه سیاسی کنفوسیوس در شکل گیری آرمان شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.233916.1720

سیدسعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


2. تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم امامان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.281678.1863

محمد حسن نادم


3. ارزیابی مبانی انسان شناختی ترواده بودیسم بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.258844.1800

علی جعفری؛ محمد مهدی علیمردی


4. مطالعه تطبیقی معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.279089.1855

فرزانه قرائتی جهرمی؛ حمیدرضا شریف


5. بازخوانی دین بودگی یارسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی


6. عصمت حضرت یوسف(ع)از منظر تفاسیر اسلامی مطالعه موردی: آیه24 سوره یوسف(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275401.1840

محسن رفعت؛ محمدحسین مدنی؛ امید قربانخانی


7. تأویل یا تعبیر؟ نگاهی تطبیقی به نظریۀ "تأویل" علامه طباطبایی و نظریۀ "رویاهای رسولانه" دکتر سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275470.1842

حسین امامی؛ بیژن عبدالکریمی