موضوعات = اعتقادات
توماس مرتن و آیین بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.337341.2030

رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی


پدیدار «نه ـ خود» و مسائل پیرامون آن در فلسفه بودا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356321.2058

امیر هاشم پور؛ سعید گراوند


الوهیّت در اندیشة عارفانِ شیواییِ جنوبِ هند (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.365608.2071

ابوالفضل محمودی؛ پیمان صمیمی؛ فاطمه لاجوردی


اندیشة متافیزیکی در آئین ﺳﻴﻜْﻬ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.398921.2120

محمد مهدی علیمردی


بررسی مقایسه‌ای دانش اهریمن در اندیشه زروانی و سنت اسکاندیناوی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 59-98

10.22034/jrr.2024.317214.1953

عبداالله بابااحمدیان؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان کوشککی


طبقات دینی دروزیان، نمودی از طبقات دوگانه مانوی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 99-132

10.22034/jrr.2024.337553.2009

عباس مسیحا؛ محمد شکری فومشی


انگاره رنج در سروده‌های مانوی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی


برآیند دین، قانون طبیعت و استدلال در دیدگاه سیاسی ادموند برک

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 281-308

10.22034/jrr.2023.310922.1936

محمد کریمی پرویز؛ علی شیرخانی؛ علی محسنی


ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 97-127

10.22034/jrr.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب


نگاهی نو به مسئله رد الشمس؛ بررسی مقایسه‌ای منابع شیعی با عهدین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 6-27

10.22034/jrr.2021.284984.1871

سید سلیمان موسوی؛ محمدابراهیم روشن‌ضمیر


«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 236-259

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمدمهدی علی‌مردی؛ مهدی لک‌زایی


بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 294-323

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع‌پرست