موضوعات = اعتقادات
ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 97-127

10.22034/jrr.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب


نگاهی نو به مسئله رد الشمس؛ بررسی مقایسه‌ای منابع شیعی با عهدین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 6-27

10.22034/jrr.2021.284984.1871

سید سلیمان موسوی؛ محمدابراهیم روشن‌ضمیر


«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 236-259

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمدمهدی علی‌مردی؛ مهدی لک‌زایی


بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 294-323

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع‌پرست