دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمد مهدی علیمردی؛ مهدی لک زایی


نقش تاب‌آوری روانی در رضایت مندی از منظر آموزه‌های قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.251107.1782

مهراب صادق نیا؛ الله کرم کرمی پور؛ زهره قادری


بررسی مقایسه‌ای ایمان در دیدگاه لوتر و آکویناس با تأکید بر نقش انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.266285.1817

لیلا عبدالهی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


فراترکیب عوامل کششی و رانشی در توسعه گردشگری مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.266864.1820

محمد غفاری؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ محبوبه اسدی کاتب


فرآیند آفرینش در سِفرپیدایش ، انجیل یوحنا و روایات امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.280723.1874

رضا دارینی؛ احمد کریمی


بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع پرست


اخلاق شفقت به روایت آگوستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.256124.1798

ناهید غیاثی؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


نگاهی نو به مسئله رد الشمس: بررسی مقایسه‌ای در منابع شیعی و عهدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.284984.1871

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


نوزایی «الاهیاتِ بیماری» و «الاهیاتِ بیماری‌نگر» در مسیحیت و اسلامِ پس از کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.295171.1891

نعیمه پورمحمدی


بررسی رفتارهای دینی و سیاسی شهروندان فقه حنفیه (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.295856.1892

اسماعیل اسلامی


«اتحاد مفهومی صفات الاهی» در آموزه های اسلامی با تأکید بر آراء ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.303139.1917

محسن قاسمپور؛ سید عباس ذهبی