دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

معرفت‌شناسی عشق به روایت آگوستین و احمد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.272116.1836

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه در باب مهابت امر مینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی


نقش متغیر فرهنگ در گفتگوهای دینی واتیکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.291042.1882

مهدی صالحی؛ مهراب صادق‌نیا؛ حمیدرضا یوسفی


ازدواج موقت در دین زرتشتی و اسلام مقایسه در سنت زرتشتی اواخر دوران ساسانی و شیعه دوازده‌امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.298082.1900

محسن هراتی؛ منصوره زارعان


بررسی مقایسه‌ای متن اوستایی و زند ویسپرد (کرده های 1-8)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.299604.1907

فاطمه سادات اسحاقی؛ احسان چنگیزی؛ مجتبی منشی زاده


گونه شناسی تفاسیر الهیاتی مسیحیت کاتولیک از سازگاری یا نارسازگاری مذهب کاتولیک با اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.302412.1913

محمد حسین طاهری آکردی


بررسی آثار هنری مانوی بازیافته از غرب چین با نگاهی به دو مفهوم رهایی و بازگشت نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.303328.1919

نریمان امینیان؛ اسماعیل بنی اردلان


تحلیلی بر شکل معابد هندو و نقش اسطوره در شکل‌گیری نقشه و نمای معابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.303528.1920

احمد حیدری


بررسی تعریف پیشنهادی جروم گلمن برای تجربه های عرفانی و دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.304522.1922

محمد کیوانفر؛ مطهره شکوئی پورعالی نام


بررسی روش کلامی علیشاه اصفهانی در "رد پادری"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.307349.1925

راضیه سیروسی؛ مرتضی مزگی نژاد


ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1401

10.22034/jrr.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب


روزه‌های مانویان؛ گونه‌ها، شمار، زمان و چرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22034/jrr.2022.325237.1978

هادی ولی پور؛ محمد شکری فومشی