تعداد مقالات: 151

51. تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

عارفه گودرزوند؛ محسن گلپایگانی


52. نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 74-98

حسین رهنمائی؛ حسن طارمی


53. تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-98

الله کرم کرمی پور؛ مصطفی صالحی اردکانی


54. رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-104

حبیب الله خالقی؛ شاکر لوایی


55. سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-98

یوسف جعفرزاده؛ نصرالله امین کلیبر


56. تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 86-108

حامد آل یمین


57. فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-103

طاهره حاج ابراهیمی؛ شهربانو رامیشی


60. تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-105

راضیه سیروسی؛ محمد حسن الهی زاده


61. تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-108

حمید رضانیا؛ مجتبی اعتمادی نیا


62. کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


63. نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده


64. بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 94-114

موسی سبزی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ ابراهیم رایگانی


65. واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

محمد حسین طاهری آکردی؛ یاسر ابوزاده گتابی


66. تغییر دین و تغییر شخصیت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-116

الله کرم کرمی پور


67. هستی‌شناسی قدسی در اساطیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-114

سجاد دهقانزاده


69. طلاق در دین زردشتی و اسلام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری


70. مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش


71. تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


72. آیه مباهله و امامت علی علیه السلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-122

زهرا امرایی؛ محمدجواد رضایی ره


74. نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-121

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


75. دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-128

احسان حمیدی زاده؛ مجید موحد