نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 69-82

محمد دهقانی؛ محمدرضا بارانی


تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 71-88

عارفه گودرزوند؛ محسن گلپایگانی


نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 74-98

حسین رهنمائی؛ حسن طارمی


تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 79-98

الله کرم کرمی پور؛ مصطفی صالحی اردکانی


رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 81-104

حبیب الله خالقی؛ شاکر لوایی


سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 83-98

یوسف جعفرزاده؛ نصرالله امین کلیبر


لذت جنسی نادرست از منظر اخلاق و فقه بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356383.2059

علیرضا شجاعی؛ شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی


فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 83-103

طاهره حاج ابراهیمی؛ شهربانو رامیشی


تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 87-105

راضیه سیروسی؛ محمد حسن الهی زاده


کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده


بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 94-114

موسی سبزی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ ابراهیم رایگانی


واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 97-115

محمد حسین طاهری آکردی؛ یاسر ابوزاده گتابی


تغییر دین و تغییر شخصیت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 99-116

الله کرم کرمی پور


هستی‌شناسی قدسی در اساطیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 99-114

سجاد دهقانزاده


طلاق در دین زردشتی و اسلام

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری


مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش


الوهیّت در اندیشة عارفانِ شیواییِ جنوبِ هند (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.365608.2071

ابوالفضل محمودی؛ پیمان صمیمی؛ فاطمه لاجوردی


تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی