تعداد مقالات: 151

76. ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-135

حمید طالب؛ نعیمه پورمحمدی


77. تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-137

سجاد دهقانزاده


78. بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


79. نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


80. بررسی درمه در دین بودا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-130

سید علی حسینی؛ ولی عبدی


81. دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند.

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-137

احمدرضا عبادی؛ محمدمهدی علیمردی


83. بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 130-156

قربان علمی؛ افسانه فهیمی


85. دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-133

محمد شکری فومشی


87. دائو دِ جینگ: سرچشمه‌های اندیشه معاصر فمینیستی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-160

مهدی لکزایی


88. اراده هرمزد در آفرینش

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-143

مریم رضایی


89. تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-156

وحید سهرابی فر؛ هادی صادقی


90. قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-180

روح اله آدینه؛ حامد افشاریان


91. شفای مقدس در یونان و ایران باستان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-163

مهدی لک زایی


92. بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 182-203

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی


93. توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-179

محمدرضا عدلی


94. اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 206-232

هادی نوری


95. دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 181-205

سیده فاطمه زارع حسینی؛ طاهره رحیم پور ازغدی


96. بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 234-262

پرستو کلاهدوزها؛ حمید عابدیها


97. مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 207-219

ندا اخوان اقدم؛ فریبا شریفیان


98. پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 264-292

وحید عسکرپور


99. تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی


100. تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 294-312

رحیم کرمی؛ مرتضی رزاق پور