آیه مباهله و امامت علی علیه السلام

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 105-122

زهرا امرایی؛ محمدجواد رضایی ره


نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 107-121

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 109-128

احسان حمیدی زاده؛ مجید موحد


بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


بررسی درمه در دین بودا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 117-130

سید علی حسینی؛ ولی عبدی


دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند.

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 117-137

احمدرضا عبادی؛ محمدمهدی علیمردی


بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 130-156

قربان علمی؛ افسانه فهیمی


چگونگی شکل گیری آموزه عدالت اجتماعی در کلیسای کاتولیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.375339.2078

فاطمه رحیمی ثابت


دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-133

محمد شکری فومشی


اراده هرمزد در آفرینش

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 135-143

مریم رضایی


تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 139-156

وحید سهرابی فر؛ هادی صادقی


قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 158-180

روح اله آدینه؛ حامد افشاریان


مناسکی‌شدن و تمایز مناسک از غیرمناسک در دین‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.377679.2081

سید شهاب‌الدین عودی؛ الله کرم کرمی پور


شفای مقدس در یونان و ایران باستان

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 145-163

مهدی لک زایی


بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 182-203

آزاده رضایی؛ فاطمه لاجوردی


تکوین مفهوم انسان فره‌مند دیانت زرتشتی به انسان کامل از منظر اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.288828.1878

مهدی علمی دانشور؛ مهدی لک زایی؛ محمد شکری فومشی؛ مهدی فرمانیان