تعداد مقالات: 139
103. بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی


104. تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-51

10.22034/jrr.2021.251614.1783

امید قربانخانی؛ داود ملاحسنی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


105. نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

ابراهیم قاسمی


106. معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-79

اکرم جهانگیر؛ مژگان کاربخش؛ بتول موسوی


107. تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-78

10.22034/jrr.2021.240388.1745

کوثر حلال خور؛ داود معماری؛ راضیه حلال خور


108. واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-106

10.22034/jrr.2021.236756.1734

سیده مریم سرمدی؛ حمید بخشنده؛ الیاس عارف زاده؛ آبتین گلکار


109. مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

طاهره محمدیان عمرانی؛ احمدرضا مفتاح؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات


110. مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-121

ندا اخوان اقدم؛ فریبا شریفیان


111. انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-134

10.22034/jrr.2021.252388.1789

قاسم محسنی مری؛ سلیمان عباسی


112. یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

محمد شکری فومشی؛ سونیا میرزایی


113. مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


114. اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


115. تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-161

علی تسنیمی؛ علی صادقی منش؛ هستی قادری سهی


116. برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-172

حیدر عیوضی


117. رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-183

علیرضا شجاعی


119. انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


120. زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی


121. نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-224

سپیده طاهری


123. یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-240

سیدسعید رضا منتظری؛ امیر عمادالدین صدری


124. بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 233-254

10.22034/jrr.2021.240146.1744

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


125. بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-264

ملیکا حیدری؛ رضا مهرآفرین؛ کارلو جیووانی چرتی