تعداد مقالات: 151

103. بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی


104. تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 7-25

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی؛ سید محمد مهدی محقق


105. تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-51

10.22034/jrr.2021.251614.1783

امید قربانخانی؛ داود ملاحسنی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


106. نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 27-52

ابراهیم قاسمی


107. بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


108. معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-79

اکرم جهانگیر؛ مژگان کاربخش؛ بتول موسوی


109. تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-78

10.22034/jrr.2021.240388.1745

کوثر حلال خور؛ داود معماری؛ راضیه حلال خور


110. واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایۀ روایات اسلامی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 55-82

10.22034/jrr.2021.191582.1722

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی؛ داود ملاحسنی


111. واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-106

10.22034/jrr.2021.236756.1734

سیده مریم سرمدی؛ حمید بخشنده؛ الیاس عارف زاده؛ آبتین گلکار


112. مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

طاهره محمدیان عمرانی؛ احمدرضا مفتاح؛ علی اکبر عبدل آبادی؛ علی بیات


113. مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 83-102

10.22034/jrr.2021.189826.1600

مهدی لک زایی


114. بررسی مؤلفه‌های اثرگذار وحدت‌گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت‌های افراطی از دین

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-122

10.22034/jrr.2021.242467.1752

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کنکبود


115. مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-121

ندا اخوان اقدم؛ فریبا شریفیان


116. انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-134

10.22034/jrr.2021.252388.1789

قاسم محسنی مری؛ سلیمان عباسی


117. یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

محمد شکری فومشی؛ سونیا میرزایی


118. مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


120. اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


121. تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-161

علی تسنیمی؛ علی صادقی منش؛ هستی قادری سهی


122. آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


123. برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-172

حیدر عیوضی


124. رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-183

علیرضا شجاعی