مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 123-142

حمید طالب؛ ابوالقاسم فنائی؛ مهدی لک زایی؛ باقر طالبی دارابی


بررسی روش کلامی حسین‌علی‌شاه اصفهانی در رد پادُری

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 129-155

10.22034/jrr.2022.307349.1925

راضیه سیروسی؛ مرتضی مزگی نژاد


تبیین مراتب هستی و فرّه‌‌ یزدانی در کتاب سوم دینکرد

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 133-166

10.22034/jrr.2024.347216.2034

سیدهاشم منیری؛ روح اله اسلامی؛ سیدحسین اطهری


اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 135-161

10.22034/jrr.2021.205228.1636

سعید کریمی؛ نصرالله پورجوادی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری


تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 143-161

علی تسنیمی؛ علی صادقی منش؛ هستی قادری سهی


بازخوانی دین‌بودگی یارسان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 143-167

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی


آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


بررسی مقایسه‌ای متن اوستایی و زندِ ویسپرد (کرده‌های یکم تا هشتم)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 157-177

10.22034/jrr.2022.299604.1907

فاطمه سادات اسحاقی؛ احسان چنگیزی؛ مجتبی منشی زاده


بررسی اندیشه‌های سیاسی کنفوسیوس در شکل‌گیری آرمان‌شهر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 169-186

10.22034/jrr.2021.233916.1720

سیدسعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


بررسی و نقد رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام‌شناسی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrr.2021.250498.1779

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان


انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی


بررسی مقایسه‌ای معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 187-213

10.22034/jrr.2021.279089.1855

فرزانه قرائتی جهرمی؛ حمیدرضا شریف