دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-184 
2. کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

صفحه 29-47

عزالدین رضا نژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی


6. نـماز در آیین یهود

صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


7. تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت

صفحه 139-156

وحید سهرابی فر؛ هادی صادقی