نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • آخرت شناسی آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزاد اندیشی خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌شناسی دائو دِ جینگ: سرچشمه‌های اندیشه معاصر فمینیستی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 131-160]
 • آسیب‌شناسی گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-63]
 • آفرینش اراده هرمزد در آفرینش [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-143]
 • آفرینش مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفرینش انسان انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 107-134]
 • آفرینشِ انسان پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • آل‌بویه نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]
 • آمدن دوم مسیح بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 71-95]
 • آموزۀ اخلاقی‌ بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 7-24]
 • آیه 31 نور سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • آیه 59 احزاب سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • آیه 82 سوره نساء تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 25-51]
 • آیه مباهله آیه مباهله و امامت علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • آیین تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 79-98]
 • آیین بودا اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • آیین بودا نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 211-224]
 • آیین بودایی یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-142]
 • آیین پروتستان جهان اسلام و آیین پروتستان بررسی رویکرد بعضی از اندیشوران ایرانی به تحولات پروتستانی قرن شانزدهم [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 53-79]
 • آیین دائویی یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-142]
 • آیین زرتشت واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیین قربانی تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-87]
 • آیین‌های عزاداری مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]

ا

 • اباضیه نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • ابراهیم زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • ابلیس پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • ابن‌ابی‌الجمهور تأثیر مکتب ابن‌عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام: مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی‌الجمهور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 163-183]
 • ابن‌دیصان سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • ابن رشد روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابن‌میمون رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • ابوالحسن اشعری مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • ابیونی بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 8-33]
 • ابیونیان بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • اتحاد نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • اثرپذیری قرآن کریم نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-46]
 • اجتهاد بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 234-262]
 • اجلاس خانواده مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • احادیث تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-88]
 • احسان بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 7-24]
 • احکام امضایی بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته» [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-70]
 • احکام شرایع گذشته بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته» [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-70]
 • اختلاف کثیر تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 25-51]
 • اخلاق کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 89-116]
 • اخلاق رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 49-66]
 • اخلاق دینی رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • اخلاق عقلی رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • اخلاق مهایانه اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • اخلاقیات مقایسه بازتاب‌های اخلاقی و سبکی اندرزهای پهلوی با آثار حکمی‌ فارسی (با تکیه بر قابوس‌نامه) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 129-146]
 • اخوان‌الصفا بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 233-254]
 • اخوان‌المسلمین تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • ادبیّات جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 7-25]
 • ادبیات فارسی‌هود برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 157-172]
 • ادعیه اسلامی مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 29-46]
 • ادعیه مسیحی مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 29-46]
 • ادیان بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادیان ابراهیمی تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-87]
 • ادیان ایرانی تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 115-137]
 • اراده مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • اراده خداوند اراده هرمزد در آفرینش [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-143]
 • ارتباط من- تو مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 29-46]
 • ارتدوکس واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 79-106]
 • اریگن فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 47-61]
 • ازدواج مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • ازدواج با محارم واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازدواج با نزدیکان ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه، اهداف و میزان گستردگی آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-103]
 • اساطیر ایرانی زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • اساطیر یهودی نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • اسپینوزا روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • استصحاب بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته» [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-70]
 • اسطوره هستی‌شناسی قدسی در اساطیر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 99-114]
 • اسطوره‌های میان‌رودان سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 27-40]
 • اسلام بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 234-262]
 • اسلام طلاق در دین زردشتی و اسلام [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 105-121]
 • اسلام واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • اسلام پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • اسلام جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 7-25]
 • اسلام بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلام تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلام‌شناسی نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسناد اقتصادی یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-240]
 • اسناد حقوقی یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-240]
 • اشه بررسی درمه در دین بودا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-130]
 • اشه نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 89-116]
 • اصلاحات جهان اسلام و آیین پروتستان بررسی رویکرد بعضی از اندیشوران ایرانی به تحولات پروتستانی قرن شانزدهم [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 53-79]
 • اصلاح دینی در جهان اسلام سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • اعتدال رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • افسانه لتو و آپولو نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-46]
 • اکازیونالیزم مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • اکبرشاه گورکانی دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند. [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 117-137]
 • الاهیات توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]
 • الاهیات قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 158-180]
 • الاهیات جنسیت مقایسه تصویر حوا در عهدین و قرآن و بررسی پیامد‌های این تصویر در ادبیات‌ و هنر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 283-314]
 • الاهیات شبانی مسیحی الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 67-88]
 • الاهیات مبتنی بر کتاب مقدس الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 67-88]
 • الاهیات مسیحی ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 115-135]
 • الاهیات مسیحی خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • الاهیات مسیحی انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-213]
 • الاهیات یهود تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]
 • البرز نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • الگوی مصرف بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • الهام الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 25-40]
 • الیاس نبی رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-82]
 • امامت آیه مباهله و امامت علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • امر مینوی هستی‌شناسی قدسی در اساطیر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 99-114]
 • امشاسپندان رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • امین قضایی بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 8-33]
 • انتخاب عقلانی دین دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-128]
 • انجیل بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • انجیل زنده دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • انجیل شبیه متی نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-46]
 • انجیل مانی دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • انجیل یوحنّا متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 29-48]
 • انحصارگرایی نگاهی به نظریه‌‌پردازی‌های شمول‌گرایانه ناظر به شورای دوم واتیکانی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-26]
 • انسان بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]
 • انسان‌شناسی انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-213]
 • انسان‌شناسی انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 107-134]
 • انسان کامل مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • اِنکی (اِآ) سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 27-40]
 • انگاره سه روز بزرگ سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • انگره‌مینو (اهریمن) رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • اهریمن ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]
 • اهریمن دیدگاه سوم در خلقت خرفستران و «هیجده پیمان که اهریمن به هرمزد درآیید» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 63-84]
 • اهل سنت آیه مباهله و امامت علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • اهل‌کتاب تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اهل کتاب بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اهورامزدا (هرمزد) رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • اوستا تولّد اسرارآمیز و اجتباء در ماجرای سلیمان (ع) با تکیه بر قصص قرآن و تورات، همراه با خوانش اسطوره اوستایی جم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 65-85]
 • اوستا اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 206-232]
 • اوستا بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 63-82]
 • اوستا ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]
 • اوستا نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 89-116]
 • ایران بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران باستان تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان. [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-73]
 • ایران باستان واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران معاصر دائو دِ جینگ: سرچشمه‌های اندیشه معاصر فمینیستی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 131-160]
 • ایران معاصر گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-63]
 • ایزدان یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-240]
 • ایزدبانوان تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان. [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-73]
 • ایلام بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 94-114]
 • ایوبیان بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء) [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باد درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • بازار دینی دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-128]
 • بازسازی دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • بازشناسی دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • بازگشت مسیح آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • باستان‌شناسی دین پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 264-292]
 • باورها و اعمال دینی بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 255-281]
 • بایبل عبری تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-28]
 • بت‌شکن زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • بدعت بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 49-77]
 • برآمدن شابهرام ورجاوند تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]
 • برادران کارامازوف واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 79-106]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 7-24]
 • برساخت‌گرایی اجتماعی امر قدسی و برساخت معنا: دین به مثابه نظام معنایی جمعی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 215-231]
 • بلخ یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-240]
 • بهاییت نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • بهشت فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • بهشت نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • بودا بررسی درمه در دین بودا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-130]
 • بوداییان سغدی نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 211-224]
 • بودی‌ستوه قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • بودی‌ستوه تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 115-137]
 • بودیسم مهایانه قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • بودیسم مهایانه تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 115-137]
 • بیماری شفای مقدس در یونان و ایران باستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 145-163]

پ

 • پاپ بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • پارسیان هند بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 241-264]
 • پسا‌سکولاریسم دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-128]
 • پساسکولاریسم مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 123-142]
 • پسامبناگرایی ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 115-135]
 • پولس مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 81-104]
 • پیامبر واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • پیامبر اسلام تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیامبر (ص) تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-105]
 • پیش‌گویی پایان جهان تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]
 • پیکرک‌های چکمه‌ای پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 264-292]

ت

 • تأثیرگذاری واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • تأویل نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • تأویل روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تائو نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 89-116]
 • تائوته‌چینگ نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 89-116]
 • تاریخ سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 83-98]
 • تاریخ نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاریخ تفسیر سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • تاریخ صدر اسلام تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • تبشیر واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 97-115]
 • تبشیری خودشیفتگی جلال‌الدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیت‌ها و دین الاهی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 119-142]
 • تثلیث جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • تثلیث مانوی درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • تجدد تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • تجربه نزدیک به مرگ تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 89-108]
 • تجلی نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • تحجّر بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 234-262]
 • تحریف بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • تحریف تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-28]
 • تحریف الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 25-40]
 • تدفین مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]
 • تدفین بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 241-264]
 • ترکیب حروف مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • تزکیه نفس خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • تساهل شکل‌گیری مدارای دینی در اسلام و مسیحیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تساهل دینی دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند. [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 117-137]
 • تشابک دلالی تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 25-51]
 • تشرّف نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • تشکیک کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-47]
 • تشنگی رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 163-183]
 • تصدیق المعارف اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 135-161]
 • تصلیب متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 29-48]
 • تصوف تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • تعامل میان‌رشته‌ای علم ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 115-135]
 • تعمید در روح‌القدس واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 97-115]
 • تعویذ و طلسم.   شفای مقدس در یونان و ایران باستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 145-163]
 • تغییر دین تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • تغییر شخصیت تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • تفاسیر عرفانی قرآن اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 135-161]
 • تفاسیر کتاب مقدس رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 49-66]
 • تفسیر تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-88]
 • تفسیر باطنی فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 47-61]
 • تفسیر فمینیستی رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • تفسیر(هرمنوتیک) روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفیلا نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • تمدن اسلامی نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]
 • تناظر آیات تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 25-51]
 • تناقض تشابک دلالی گرانیگاه فهم آیه 82 سوره نساء با تأکید بر شواهد روایی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 25-51]
 • توحید توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]
 • توحید رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • تورات بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • تورات سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]
 • تورات تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-28]
 • تورات اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 135-161]
 • تورات انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 107-134]
 • تورات/عهد عتیق تولّد اسرارآمیز و اجتباء در ماجرای سلیمان (ع) با تکیه بر قصص قرآن و تورات، همراه با خوانش اسطوره اوستایی جم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 65-85]
 • تورفان سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]

ث

 • ثنویت توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]

ج

 • جادة ابریشم نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 211-224]
 • جادو تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-105]
 • جادو شفای مقدس در یونان و ایران باستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 145-163]
 • جاماسپ تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]
 • جامعه‌شناسی دین تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-87]
 • جامعه‌شناسی دین امر قدسی و برساخت معنا: دین به مثابه نظام معنایی جمعی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 215-231]
 • جاناتان ادواردز قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 158-180]
 • جم (یم/جمشید) تولّد اسرارآمیز و اجتباء در ماجرای سلیمان (ع) با تکیه بر قصص قرآن و تورات، همراه با خوانش اسطوره اوستایی جم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 65-85]
 • جنسیت جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • جهان آنیمی پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 264-292]
 • جهان اسلام جهان اسلام و آیین پروتستان بررسی رویکرد بعضی از اندیشوران ایرانی به تحولات پروتستانی قرن شانزدهم [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 53-79]
 • جهان‌شناسی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • جهان‌شناسی عرفانی جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-64]
 • جوامع اروپای غربی بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 255-281]
 • جوزف اسمیت مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-27]
 • جیهانی دیدگاه سوم در خلقت خرفستران و «هیجده پیمان که اهریمن به هرمزد درآیید» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 63-84]

چ

 • چین نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 211-224]

ح

 • حجیت بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-46]
 • حروف تهجی مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • حروفیه بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 233-254]
 • حساب جمل مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • حسن البنّا تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • حقانیت دین بررسی معیارهای حقانیت ادیان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-30]
 • حقیقت بررسی انتقادی مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت»‌ با تأکید بر آموزه‌های امامیه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 36-58]
 • حقیقت محمدیه مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه" [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت باستان مقایسه بازتاب‌های اخلاقی و سبکی اندرزهای پهلوی با آثار حکمی‌ فارسی (با تکیه بر قابوس‌نامه) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 129-146]
 • حکومت اباضیان نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • حکومت اسلامی تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • حلول نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • حوا در ادبیات مقایسه تصویر حوا در عهدین و قرآن و بررسی پیامد‌های این تصویر در ادبیات‌ و هنر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 283-314]
 • حوا در عهدین مقایسه تصویر حوا در عهدین و قرآن و بررسی پیامد‌های این تصویر در ادبیات‌ و هنر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 283-314]
 • حوا در قرآن مقایسه تصویر حوا در عهدین و قرآن و بررسی پیامد‌های این تصویر در ادبیات‌ و هنر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 283-314]
 • حوا در هنر مقایسه تصویر حوا در عهدین و قرآن و بررسی پیامد‌های این تصویر در ادبیات‌ و هنر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 283-314]
 • حیات پس از مرگ تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 89-108]
 • حیض دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-205]

خ

 • خاویر خودشیفتگی جلال‌الدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیت‌ها و دین الاهی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 119-142]
 • خدا تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]
 • خدا جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • خداشناسی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • خداگونگی مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 110-128]
 • خداناباوری جدید خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • خدایان بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 94-114]
 • خرد مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 207-219]
 • خرده‌اوستا بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 63-82]
 • خرفستران دیدگاه سوم در خلقت خرفستران و «هیجده پیمان که اهریمن به هرمزد درآیید» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 63-84]
 • خطاناپذیری بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • خلقت جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • خورشیدنیایش بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 63-82]
 • خویدوده ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه، اهداف و میزان گستردگی آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-103]
 • خویش‌کاری‌های ایزدبانوان تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان. [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-73]
 • خیر رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]

د

 • داستان نوح (ع) نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع( [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 60-83]
 • دانشگاه‌ها نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • داوری‌ها بر اورشلیم بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 71-95]
 • دخمه مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]
 • درخت‌زندگی مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • درد کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 89-116]
 • درمه بررسی درمه در دین بودا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-130]
 • دستاویز اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • دست‌نوشته‌های چینی مانوی یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-142]
 • دست‌نویس‌ها دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • دشتان دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-205]
 • دعا مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 29-46]
 • دعا نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • دکارت مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • دنیوی شدن دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-128]
 • دوره‌ی هخامنشی بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 94-114]
 • دوزخ فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • دوگانگی رفتاری سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 27-40]
 • دین تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • دین تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • دین تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • دین بررسی معیارهای حقانیت ادیان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-30]
 • دین جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • دین معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-79]
 • دین امر قدسی و برساخت معنا: دین به مثابه نظام معنایی جمعی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 215-231]
 • دین اسلام تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • دین الاهی دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند. [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 117-137]
 • دینداری بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • دین در عصر حاضر مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 123-142]
 • دین رسمی اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 206-232]
 • دین زرتشت واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • دین زرتشت بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 241-264]
 • دین زرتشتی مقایسه بازتاب‌های اخلاقی و سبکی اندرزهای پهلوی با آثار حکمی‌ فارسی (با تکیه بر قابوس‌نامه) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 129-146]
 • دین زرتشتی دیدگاه سوم در خلقت خرفستران و «هیجده پیمان که اهریمن به هرمزد درآیید» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 63-84]
 • دین زردشت تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]
 • دین زردشتی توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]
 • دین زردشتی دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-205]
 • دینکرد چهارم اراده هرمزد در آفرینش [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-143]
 • دیوان ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]

ذ

 • ذکر تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]

ر

 • رؤیاهای مکاشفه یوحنا بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 71-95]
 • راهبان سغدی نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 211-224]
 • راینهولد نیبور انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-213]
 • رسالت غیبی الیاس رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-82]
 • رساله براخوت نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • رستاخیز متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 29-48]
 • رفتار اخلاقی رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 49-66]
 • رنج کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 89-116]
 • رنج مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 105-121]
 • رنج رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 163-183]
 • رواداری مذهبی نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]
 • روایات واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روایت شفاهی اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 206-232]
 • روح درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • روح نفس کمال‌یافته در متن‌های دینی ایرانی (اوستا، متن‌های پهلوی زردشتی، متن‌های مانوی و فارسی دری) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 83-95]
 • روح‌القدس واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 97-115]
 • روح‌القدس درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • روح زنده درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • روش بینامتنیت رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-82]
 • روش‌شناسی رسالت دینی رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-82]
 • رومیان بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 182-203]
 • رویکردآیینی تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد جامعه‌شناختی نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد دوگانه باوری تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکردهای سنتی به مکاشفه بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 71-95]
 • رویکردیکتاباوری تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریته بررسی درمه در دین بودا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-130]

ز

 • زاغه پیکرک‌های انسان‌ریخت زاغه و گشودگی جهان‌های آنیمی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 264-292]
 • زبان بلخی یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 225-240]
 • زبور داوود سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • زرتشت مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]
 • زرتشتی بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرتشتیان ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه، اهداف و میزان گستردگی آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-103]
 • زرتشتیان ایران بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 241-264]
 • زردشت زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • زردشتی مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 207-219]
 • زردشتی طلاق در دین زردشتی و اسلام [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 105-121]
 • زردشتی مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 105-121]
 • زروان زروان‌باوری در کیش مانوی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 185-210]
 • زروان‌باوری زروان‌باوری در کیش مانوی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 185-210]
 • زن دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-205]
 • زنان تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان. [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-73]
 • زند بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 63-82]
 • زندگی بر حسب جسم مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 81-104]
 • زند وهومن یسن تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]

ژ

 • ژاک واردنبرگ تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • ژزوئیت‌ها خودشیفتگی جلال‌الدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیت‌ها و دین الاهی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 119-142]

س

 • ساختار فکری بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 233-254]
 • سالاری طلاق در دین زردشتی و اسلام [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 105-121]
 • سپندمینو رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • سخن نفس کمال‌یافته در متن‌های دینی ایرانی (اوستا، متن‌های پهلوی زردشتی، متن‌های مانوی و فارسی دری) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 83-95]
 • سروده‌های انجیلی سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • سفیروت مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • سکولاریزاسیون بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 255-281]
 • سکولاریسم مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 123-142]
 • سلامت معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-79]
 • سلیمان (ع) تولّد اسرارآمیز و اجتباء در ماجرای سلیمان (ع) با تکیه بر قصص قرآن و تورات، همراه با خوانش اسطوره اوستایی جم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 65-85]
 • سمبل‌های مذهبی بررسی میزان تداوم نمادهای مذهبی و خدایان عیلامی در روزگار هخامنشی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 94-114]
 • سمساره قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • سنت بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • سنت مسیحی بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 49-77]
 • سنت یهود الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 25-40]
 • سید مرتضی تأثیر مکتب ابن‌عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام: مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی‌الجمهور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 163-183]
 • سیر تحول سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 83-98]
 • سیر تحول دینداری بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 255-281]

ش

 • شاهنامه ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]
 • شُبهاتِ کلامی پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • شبه‌قاره هند دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند. [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 117-137]
 • شبهه بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 8-33]
 • شخصیت تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • شخصیت‌های مثبت نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع( [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 60-83]
 • شخصیت‌های منفی نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع( [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 60-83]
 • شر تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]
 • شر رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • شر واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 79-106]
 • شرایط بحران بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 182-203]
 • شرایط طلاق طلاق در دین زردشتی و اسلام [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 105-121]
 • شرایع گذشته بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته» [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 49-70]
 • شریعت بررسی انتقادی مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت»‌ با تأکید بر آموزه‌های امامیه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 36-58]
 • شعایر عبادی بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 49-77]
 • شفا شفای مقدس در یونان و ایران باستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 145-163]
 • شمایل‌نگاری یونانی تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 115-137]
 • شمس‌الدین دیلمی اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 135-161]
 • شمول‌گرایی نگاهی به نظریه‌‌پردازی‌های شمول‌گرایانه ناظر به شورای دوم واتیکانی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-26]
 • شِمونِه عِسرِه نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • شهرستانی دیدگاه سوم در خلقت خرفستران و «هیجده پیمان که اهریمن به هرمزد درآیید» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 63-84]
 • شورای اول واتیکان بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • شورای دوم واتیکان نگاهی به نظریه‌‌پردازی‌های شمول‌گرایانه ناظر به شورای دوم واتیکانی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-26]
 • شیاپو یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-142]
 • شیخ احمد احسایی مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-27]
 • شیخیه مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-27]
 • شیعه آیه مباهله و امامت علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • شیعه بررسی انتقادی مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت»‌ با تأکید بر آموزه‌های امامیه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 36-58]
 • شیعه امامیه دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-205]

ص

 • صدر اسلام تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-105]
 • صلح جهانی شکل‌گیری مدارای دینی در اسلام و مسیحیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلیب تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-88]
 • صومعه سنت کاترین(دیر طور سینا) بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء) [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طریقت بررسی انتقادی مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت»‌ با تأکید بر آموزه‌های امامیه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 36-58]
 • طلاق مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • طلاق طلاق در دین زردشتی و اسلام [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 105-121]
 • طومارنگاره‌های نویافته عناصر دینی در کیهان‌نگاره نویافته چینی مانوی رویکردی تصویرـ متن‌شناسانه به طومارنگاره‌ای تعلیمی از مانویان چین در قرن 13/14 میلادی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 105-134]

ع

 • عبدالرزاق کاشانی فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 47-61]
 • عجب مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 81-104]
 • عرفان تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • عرفان تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 294-312]
 • عرفان نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • عرفان خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرفان مانوی جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-64]
 • عرفان مانوی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • عرفان مسیحی مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 110-128]
 • عرفان یهود رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-82]
 • عرفی‌شدگی بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 130-156]
 • عقلانیت تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • عقلانی‌شدن تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-87]
 • عقل مستقیم قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 158-180]
 • علم نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]
 • علم‌الاعداد مقایسه دو مکتب عرفان اسلامی ابن‌عربی و عرفان قبالای نبوی ابوالعافیه از طریق تحلیل نظام ارزش عددی حروف تهجی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 29-54]
 • علم امام تأثیر مکتب ابن‌عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام: مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی‌الجمهور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 163-183]
 • علوی عاملی خودشیفتگی جلال‌الدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیت‌ها و دین الاهی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 119-142]
 • علیت مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • علی (ع) آیه مباهله و امامت علی علیه السلام [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • عمان نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • عهد جدید مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 105-121]
 • عهد عتیق مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 207-219]
 • عهدین بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 7-24]
 • عوالم پس از مرگ فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • عوامل درون‌دینی بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 130-156]
 • عیسی متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 29-48]
 • عینی‌گرایی نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غمخوارگی اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • غیر اهل کتاب بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فئودور داستایفسکی واکاوی شر در دو زمینه الاهیات ارتدوکس و رمان برادران کارامازوف اثر فئودور داستایفسکی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 79-106]
 • فاطمیان بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراشناخت اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • فرجام انسانی فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • فردوسی ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]
 • فرضیه بقا تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 89-108]
 • فرهنگ‌پذیری بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ غرب مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی- غیردینی در دوران معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 123-142]
 • فیلوکالیا مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 110-128]

ق

 • قابوس‌نامه مقایسه بازتاب‌های اخلاقی و سبکی اندرزهای پهلوی با آثار حکمی‌ فارسی (با تکیه بر قابوس‌نامه) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 129-146]
 • قبالا فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • قبر مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]
 • قداست قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • قرآن بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • قرآن بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 8-33]
 • قرآن بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]
 • قرآن تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-88]
 • قرآن واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • قرآن نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • قرآن بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 7-24]
 • قرآن تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن ‌کریم انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 107-134]
 • قرآن کریم تولّد اسرارآمیز و اجتباء در ماجرای سلیمان (ع) با تکیه بر قصص قرآن و تورات، همراه با خوانش اسطوره اوستایی جم [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 65-85]
 • قرآن کریم رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • قرآن کریم اقتباسات شمس‌الدین دیلمی از عهد عتیق در تفسیر عرفانی تصدیق المعارف [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 135-161]
 • قربانی نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • قصه‌های قرآنی نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع( [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 60-83]
 • قطعات تورفانی دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 123-133]
 • قلب سلیم قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 158-180]
 • قوانین کلیسایی مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]

ک

 • کاتولیسیسم بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 130-156]
 • کارکرد بررسی معیارهای حقانیت ادیان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-30]
 • کارکرد تربیتی کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 89-116]
 • کارکردهای زنان تحلیلی بر دلایل شکل‌گیری اعتقاد به ایزدبانوان در ایران باستان. [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 49-73]
 • کارل رانر نگاهی به نظریه‌‌پردازی‌های شمول‌گرایانه ناظر به شورای دوم واتیکانی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-26]
 • کاسپر مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • کتاب دانیال برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 157-172]
 • کتاب مقدس رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • کتاب مقدس بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-46]
 • کتاب مقدس نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • کتاب مقدس آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب مقدس.   واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 97-115]
 • کتاب‌ مقدس‌ عبری الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 25-40]
 • کتاب مقدس عبری سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]
 • کتاب مقدس عبری بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]
 • کثرت‌گرایی نجات کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-47]
 • کرامت اکتسابی بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]
 • کرامت ذاتی بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-30]
 • کلام توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]
 • کلیدواژگان: مدارای دینی شکل‌گیری مدارای دینی در اسلام و مسیحیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیسا بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 49-77]
 • کلیسای پنطیکاستی واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 97-115]
 • کلیسای کاتولیک بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 117-134]
 • کلیسای کاتولیک مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • کمالات اخلاق مهایانه :تغییر الگوهای هینه یانه وتاثیر آن در نجات‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-30]
 • کمال اخلاقی رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • کمال عقلانی رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-67]
 • کنش سیاسی و دینی بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 233-254]
 • کن فیکون اراده هرمزد در آفرینش [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-143]
 • کهانت تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-105]
 • کیش مانوی یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-142]
 • کیش مانوی زروان‌باوری در کیش مانوی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 185-210]
 • کیهان‌زایی عناصر دینی در کیهان‌نگاره نویافته چینی مانوی رویکردی تصویرـ متن‌شناسانه به طومارنگاره‌ای تعلیمی از مانویان چین در قرن 13/14 میلادی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 105-134]
 • کیهان‌نگاره چینی مانوی عناصر دینی در کیهان‌نگاره نویافته چینی مانوی رویکردی تصویرـ متن‌شناسانه به طومارنگاره‌ای تعلیمی از مانویان چین در قرن 13/14 میلادی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 105-134]

گ

 • گات‌ها رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 81-104]
 • گاهان مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 207-219]
 • گاهان تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گذشته‌انگاری بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 71-95]
 • گزارش گمان‌شکن توحید یا ثنویت؟ بررسی شبهات مطرح‌شده در کتاب گزارش گمان‌شکن [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 165-179]
 • گفتمان وارونه سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • گفت‌و‌گو مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 29-46]
 • گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت دائو دِ جینگ: سرچشمه‌های اندیشه معاصر فمینیستی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 131-160]
 • گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-63]
 • گناه سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]
 • گناه انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-213]
 • گنوسی جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-64]
 • گنوسی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • گورکانیان خودشیفتگی جلال‌الدین اکبر گورکانی در تعامل با ژزوئیت‌ها و دین الاهی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 119-142]
 • گیتیانه هستی‌شناسی قدسی در اساطیر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 99-114]

ل

 • لوگوس بررسی درمه در دین بودا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 117-130]
 • لوگوس مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه" [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مؤنث جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • ماکس وبر تحول قربانی از انسان به حیوان: نقطه عطفی در روند عقلانی‌شدن [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-87]
 • مانع اخلاقی‌زیستن مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 81-104]
 • مانوی تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 294-312]
 • مانویان زروان‌باوری در کیش مانوی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 185-210]
 • مانویت جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-64]
 • مانویت درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • مانویت سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • مانی متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 29-48]
 • مانی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • مانی سرودی انجیلی در باب انگاره مانویِ «سه روز بزرگ» با رویکردی به خاستگاه و ماهیت سروده‌های مانوی بر اساس دست‌نویس‌های تورفان در مجموعه برلین [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 99-118]
 • مانی زروان‌باوری در کیش مانوی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 185-210]
 • ماهیت اخلاقی تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مایستر اکهارت بی‌اعتنایی به احکام و شعایر عبادی: اتهامی علیه مایستر اکهارت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 49-77]
 • مبناگرایی ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 115-135]
 • متفکران ایران جهان اسلام و آیین پروتستان بررسی رویکرد بعضی از اندیشوران ایرانی به تحولات پروتستانی قرن شانزدهم [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 53-79]
 • متن ادبی اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 206-232]
 • متنبیان تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-105]
 • متن مقدس فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 47-61]
 • متون پهلوی اراده هرمزد در آفرینش [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 135-143]
 • متون پهلوی مقایسه بازتاب‌های اخلاقی و سبکی اندرزهای پهلوی با آثار حکمی‌ فارسی (با تکیه بر قابوس‌نامه) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 129-146]
 • متون پهلوی ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-33]
 • متون پهلوی مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 105-121]
 • متون تورفان درود بر پدر، پسر، روح‌القدس: رهیافتی متن‌شناختی به انگاره روح‌القدس در تثلیث مانوی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 35-48]
 • متون دینی روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجادلات یهودی- مسیحی تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-28]
 • مجلی مرآه المنجی تأثیر مکتب ابن‌عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام: مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی‌الجمهور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 163-183]
 • محمد (ص) تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • محور کیهانی نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • مذکر جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 7-24]
 • مذهب نقش رواداری مذهبی در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قرن چهارم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 69-82]
 • مراسم میلاد اولیا تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 86-108]
 • مرکز نمادِ «مرکز» در کیهان‌شناسی اساطیری ایرانی و سنجش آن با کیهان‌شناسی یهودی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 107-121]
 • مرگ فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-103]
 • مرگ مقایسه تطبیقی آیین مرگ در بین مسلمانان و زرتشتیان و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از یکدیگر. [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-70]
 • مرگ بالینی تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 89-108]
 • مرگ زیست‌شناختی تجربه‌های نزدیـک به مرگ؛ بررسی چیستی و نحوه دلالت آن در اثبات حیـات پس از مـرگ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 89-108]
 • مرگ عیسی تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-88]
 • مریم (س) نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن» [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 25-46]
 • مسأله شر تبیین مسأله شر بر اساس گاهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئله حجاب سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • مسئلۀ اگزیستانسی شر الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 67-88]
 • مسئلۀ شبانی شر الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 67-88]
 • مسئلۀ شر الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسئلۀ شر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 67-88]
 • مسائل جدید کلامی خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • مسیحیان تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • مسیحیت بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-46]
 • مسیحیت رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 49-66]
 • مسیحیت مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایة متون پهلوی و عهد جدید [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 105-121]
 • مسیحیت بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 255-281]
 • مسیحیت بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسیحیّت پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • مسیحیت ارتدوکس مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 110-128]
 • مسیحیت و اسلام شکل‌گیری مدارای دینی در اسلام و مسیحیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسیهودیان بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 7-28]
 • مشرکان تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • مظهر امر نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 74-98]
 • معاد سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 83-98]
 • معاد واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 41-62]
 • معاد آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید [(مقالات آماده انتشار)]
 • معرفت کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-47]
 • معرفت‌شناسی تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 294-312]
 • معرفت‌شناسی تبیین نظری عرفان مانوی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-122]
 • معنا فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 47-61]
 • معنا جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 7-25]
 • معنا امر قدسی و برساخت معنا: دین به مثابه نظام معنایی جمعی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 215-231]
 • معنویت تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • معنویت معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-79]
 • معیار درون‌دینی بررسی معیارهای حقانیت ادیان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-30]
 • معیار فرادینی بررسی معیارهای حقانیت ادیان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-30]
 • مقارنه‌گرایی مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • مقامات عرفانی انسان مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 110-128]
 • مقدس هستی‌شناسی قدسی در اساطیر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 99-114]
 • مکاشفه نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • مکتب ابن‌عربی تأثیر مکتب ابن‌عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام: مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی‌الجمهور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 163-183]
 • مکتب‌های ادبی جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 7-25]
 • ملاصدرا کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-47]
 • ملکائیان بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکیان تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]
 • ممالیک بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع اسلامی زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-25]
 • منابع اسلامی ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه، اهداف و میزان گستردگی آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-103]
 • منابع پهلوی ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه، اهداف و میزان گستردگی آن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-103]
 • منتره شفای مقدس در یونان و ایران باستان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 145-163]
 • من له شبهة کتاب بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مورمون‌ها مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-27]
 • موعودباوری مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-27]
 • موقعیت آستانه‌ای تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 79-98]
 • موقعیت شبه‌آستانه‌ای تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 79-98]
 • مولوی تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 294-312]
 • میان‌رودان انسان‌پژوهی خاستگاهی در روایت میان‌رودانی، تورات و قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 107-134]
 • میرچا الیاده تحلیلِ پیش‌گویی‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 143-161]

ن

 • نادانی رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 163-183]
 • نامبناگرایی ارتباط میان‌رشته‌ای علم و الاهیات: مشکل معرفت‌شناختی و راه‌حل پسامبناگرایی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 115-135]
 • نامه بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 8-33]
 • نامه‌ها به کلیساهای آسیا بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 182-203]
 • ناهم‌کیش رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 49-66]
 • نجات کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-47]
 • نظام معنایی غالب امر قدسی و برساخت معنا: دین به مثابه نظام معنایی جمعی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 215-231]
 • نظرهای نادرست رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 163-183]
 • نظریه انتخاب عقلانی دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقلانی دین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-128]
 • نظریه تکامل خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-52]
 • نظریه دریافت سیر تطور تفسیر آیات قرآنی حجاب (احزاب 59 و نور 31) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 67-91]
 • نظریه کسب مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-49]
 • نظم کیهانی سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 27-40]
 • نظم کیهانی نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 89-116]
 • نفس سخن‌گوی نفس کمال‌یافته در متن‌های دینی ایرانی (اوستا، متن‌های پهلوی زردشتی، متن‌های مانوی و فارسی دری) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 83-95]
 • نقد ادبی رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • نقد تاریخی رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 29-48]
 • نگرش‌نظام‌مند نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نماد تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 79-98]
 • نمادسازی نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع( [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 60-83]
 • نماز نـماز در آیین یهود [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-138]
 • نهاد دین بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 130-156]
 • نهادهای دینی نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • نوارتدوکسی انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-213]
 • نودینی تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • نوکیشی تغییر دین و تغییر شخصیت [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 99-116]
 • نویسنده جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 7-25]
 • نیایش‌ها بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 63-82]
 • نیروانه قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • نیکولاییان بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 182-203]

و

 • واگرایی بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 234-262]
 • وحدت الوجود خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • وحدت جامعه خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • وحی بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-46]
 • وحی الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 25-40]
 • وزارت‌خانه‌ها نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 27-52]
 • وضعیت‌پژوهی دائو دِ جینگ: سرچشمه‌های اندیشه معاصر فمینیستی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 131-160]
 • وضعیت‌پژوهی گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-63]
 • ویرانی معبد سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]
 • ویکتور ترنر تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 79-98]

ه

 • هانس کونگ نگاهی به نظریه‌‌پردازی‌های شمول‌گرایانه ناظر به شورای دوم واتیکانی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-26]
 • هانس کونگ مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 5-28]
 • هستی‌شناسی هستی‌شناسی قدسی در اساطیر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 99-114]
 • هفت نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • هفت آسمان نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 31-48]
 • همگرایی بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 234-262]
 • هندو بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • هندوئیسم تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 115-137]
 • هنر قدسی قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 7-28]
 • هوش معنوی معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 53-79]
 • هولوکاست تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]

ی

 • یهودیان بررسی بسترهای اجتماعی کتاب مکاشفه یوحنّا [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 182-203]
 • یهودیان تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 53-78]
 • یهودیت مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 207-219]
 • یهودیت برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 157-172]
 • یهودیت سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]
 • یهودیت کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 89-116]
 • یهودیت سیر تحول اعتقاد به معاد در تاریخ یهودیت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 83-98]
 • یهودیت پیشینه کلامیِ شُبَهاتِ ابلیس در مِلَل و نِحَل شهرستانی بر مبنای روایات یهودی، مسیحی و اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-24]
 • یهودیت‌ستیزی تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]
 • یهودی‌ستیزی تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 221-240]
 • یهوه سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 49-66]