نویسنده = مهراب صادق نیا
تعداد مقالات: 6
1. مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


2. الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-40

فروغ مسعودی؛ مهراب صادق نیا


3. رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


4. کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


5. مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


6. رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-67

مهراب صادق نیا؛ فاطمه حاجی زاده