درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

پژوهش های ادیانی

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

       2538-4562

2345-3230

 
 
 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1392

حوزه تخصصی

پژوهش های ادیانی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 میانگین زمان داوری

3 ماه

هزینه انتشار مقاله

دارد

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

 بر اساس ابلاغیه شماره 2875 / 18 / 3 مورخ 1396/2/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، نشریه پژوهش های ادیانی دارای درجه علمی پژوهشی است.

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

درصد پذیرش در سال1398

11 درصد