نویسنده = مهراب صادق نیا
تعداد مقالات: 7
1. آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


2. مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


3. الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


4. رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


5. کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


6. مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


7. رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-67

مهراب صادق نیا؛ فاطمه حاجی زاده