نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 6-323 

اخلاق شفقت به روایت آگوستین

صفحه 102-122

10.22034/jrr.2021.256124.1798

ناهید غیاثی؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


فراترکیب عوامل کششی و رانشی در توسعه گردشگری مذهبی

صفحه 262-291

10.22034/jrr.2021.266864.1820

محمد غفاری؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ محبوبه اسدی کاتب


بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

صفحه 294-323

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع‌پرست


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان