نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 9-354 

بررسی مقایسه‌ای دانش اهریمن در اندیشه زروانی و سنت اسکاندیناوی

صفحه 59-98

10.22034/jrr.2024.317214.1953

عبداالله بابااحمدیان؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان کوشککی


مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

صفحه 314-389

10.22034/jrr.2024.343841.2029

احسان شکوری نژاد؛ مهراب صادق نیا؛ احمد رضا مفتاح؛ یوسف دانشور نیلو


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان