نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 14% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، مرداد 1402 

مقاله پژوهشی

خوانش روایت‌شناسانه از قصص قرآنی؛ جزء‌پژوهی قصهٔ موسی و خضر

صفحه 9-37

10.22034/jrr.2023.314602.1946

فریدالدین فریدعصر؛ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ منصور براهیمی


انگاره رنج در سروده‌های مانوی

صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی


پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان