کلیدواژه‌ها = تعمید در روح‌القدس
واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 97-115

محمد حسین طاهری آکردی؛ یاسر ابوزاده گتابی