کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس.  
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

محمد حسین طاهری آکردی؛ یاسر ابوزاده گتابی