کلیدواژه‌ها = حقانیت دین
بررسی معیارهای حقانیت ادیان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی