کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. هستی‌شناسی قدسی در اساطیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-114

سجاد دهقانزاده