کلیدواژه‌ها = دوگانگی رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری