بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب .

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

کتاب مقدس بزرگ‌ترین منبع الاهیاتیِ مسیحیت است که از لحاظ درون‌دینی بیشترین حجیت و اعتبار ممکن را دارد. حجیت ویژگی‌ای است که در تاریخ هر نوشته یا شرح آن به وجود می‌آید و از احترام و تقدسی سخن می‌گوید که خالق آن کار، آن را حفظ کرده است. الاهی‌دانان بزرگ مسیحی از همان سده‌های نخستین، کتاب مقدس را کلام و وحی الاهی دانسته‌اند که از طریق روح‌القدس نازل شده و انبیا و رسولان فقط وسیله و قلم او بوده‌اند. آیات مختلفی در عهد جدید وجود دارد که حجیت کتاب مقدس را اثبات می‌کند. عیسی مسیح نیز کتاب مقدس را معتبر و دارای حجیت فراوان می‌دانست. لذا باید گفت کتاب مقدس معتبر است و همه موظف به اطاعت از آن هستند. انسان‌ها و اعتقادنامه‌ها و کلیسا باید تابع اعتبار کتاب مقدس باشند. اما اشکالات متعددی به حجیت دورنی کتاب مقدس وارد است که باعث بی‌اعتباری استدلال‌های آن می‌شود. در این مقاله استدلال‌های حجیت کتاب مقدس را بررسی و نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Intra-Religious Survey on the Legitimacy of the Bible in Christianity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Mirtabar 1
  • Mehrab Sadegh Nia 2
1 PhD Student of Comparative Religious Studie, University of Religions and Denominations (Corresponding Auther)
2 Assistant Profesor, Department of Religions, University of Religions and Denominations.
چکیده [English]

Bible is the greatest theological source of Christianity that enjoys the ultimate intra-religious legitimacy possible. Legitimacy can be defined as a feature formed in the history of a scripture or that of its interpretation, dealing with the sanctity being kept by its creator.
The prominent Christian theologians considered Bible as the revelation of God that was descended by the Holy Spirit, while prophets and messengers were merely His medium.
There are several verses in the New Testament confirming the legitimacy of the Bible. It is also considered by the Jesus Christ of high validity and legitimacy. Therefore it should be emphasized that everyone is to respect and obey the Bible as a legitimate and valid holy book.
The Church, doctrines and the community should follow the Bible in terms of validity, but there are many problems regarding its internal legitimacy that result in the invalidity of its reasoning. This article critically surveys the reasoning for the legitimacy of the bible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • the Bible
  • Christianity
  • revelation
کتاب مقدس.
اسپرول، آر. سی. (بی‌تا). حقایق اساسی ایمان مسیحی، بی‌جا: انتشارات نور جهان.
باوم، گریگوری (بی‌تا). کلام و راز در کلیسا، بی‌جا: انتشارات ایلام.
برکوف، لوئیس (2003). خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت، آمریکا: بی‌نا.
پانن‌برگ، ولفهارت (1386). درآمدی به الاهیات نظام‌مند، ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
تقوی، حسین (1388). «بررسی تطبیقی ویژگی‌های نوشتاری کتاب مقدس و قرآن کریم»، در: معرفت ادیان، س1، ش1، ص9-42.
تیسن، هنری (بی‌تا). الاهیات مسیحی، ترجمه: طاطه‌وس میکائیلیان، تهران: حیات ابدی.
خاچیکی، سارو (2007). کتاب مقدس را بهتر بشناسیم، بی‌جا: انتشارات ایلام.
رایت، ان. تی. (بی‌تا). کتاب مقدس و اقتدار خدا، ترجمه: میشل آقامالیان، بی‌جا: بی‌نا.
فخرالاسلام، محمدصادق (1353). انیس الاعلام، طبع جدید، تهران: مرتضوی.
فینلی، م. آج (بی‌تا). در جست‌وجوی حقیقت، ترجمه: ط. میکائیلیان، تهران: حیات ابدی.
گرنت، رابرت؛ تریسی، دیوید (1385). تاریخچه مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس، ترجمه: ابوالفضل ساجدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ماسون، دنیز (1379). قرآن و کتاب مقدس: درون‌مایه‌های مشترک، تهران: نشر سهروردی.
محمدیان، بهرام؛ و دیگران (1380). دایرةالمعارف کتاب مقدس، تهران: نشر روز نو.
مک‌گراث، الیستر (1384). درس‌نامه الاهیات مسیحی، ترجمه: بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
وودورت، فلوید سی.؛ دانکن، دیوید (بی‌تا). بنیاد راستی، ترجمه: بهرام، بی‌جا: کلیسای جماعت ربانی.
لین، تونی (1390). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه: روبرت آسریان، تهران: فرزان روز.
Bowden, John (2005). Christianity: the Complete Guide, London: Continuum.
Briggs, R. C. (1982). Interpreting the New Testament Today: An Introduction to Methods and Issues in the Study of the New Testament, Nashville: Abingdon.
Bromiley, G. W. (1979). “Authority”, in: The International Standard Bible ENC, USA: Wm.B. Eerdmadmans Pub.
Buber, Martin; Rosenzweig, Franz (1994). Scripture and Translation, Translated by Lawrence Rosenwald with Evertt Fox (from German language), Indiana University Press.
Chilton, Bruce (1999). Types of Authority in Formative Christianity and Judaism, Routledge.
Companion Encyclopedia of Theology (1995). Edited by Peter Byrne and Leslie Houlden, Routledge, 1st ed.
Coogan, Michael D. (2008). The Old Testament: a Vary Short Introduction, New York: Oxford.
Geisler, Norman L. (1999). Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Baker Books.
Grant, R. Jeffrey (1997). The Handwriting of God: Sacred Mysteries of the Bible, Frontier Resarch Pub.
Hammer, Raymond (1993). Authority of the Bible, Brucce M. Metzger & Michael D., Coogan: The Oxford Companion to the Bible, New York: Oxford.
Konstant, David (2004). Catechism of the Catholic Church, London: Burns & Oates.
Metzger, Bruce; Ehrman, Bart (2005). The Text of the New Testament, New York: Oxford.
Meynell, Mark, “First Things Frist … and Last: the Authority of Scripture for Today", available at: http://www.theologynetwork.org/Media/PDF/Mark_Meynell-First_Things_First_and_Last-The_Authority_of_Scripture_for_Today.pdf (29 June 2016).
Migliore, Daniel L. (2004). Faith Seeking Understanding: an Introduction to Christian Theology, W. B. Eerdmans.
Pelikan, Jaroslav (2005). Whose Bible is it?, USA: Viking.
Rogerson, John (2005). An Introduction to the Bible, London: Equinox Pub.
Vangemeran, Willem A. (1999). A Guide to Old Testament Theology and Exegesis, USA: Zondervan Publishing House.
Waida, Manabu (2005). “Authority”, in: Encyclopedia of Religion, second edition, USA: Macmillan Refrence.