مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

2 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

جایزنبودن طلاق در مسیحیت و احکام مترتب بر آن همواره برای مسیحیان، به‌ویژه کاتولیک‌ها، مشکلات فراوانی به دنبال داشته است. در دوره معاصر مسائلی چون ازدواج‌های مدنی بدون رعایت قوانین کلیسایی و زندگی‌های مشترک بدون ازدواج رسمی و شرعی کلیسا را با مشکل مواجه کرد و نگرانی در خصوص فاصله‌گرفتن بیشتر مؤمنان از ایمان و سنت مسیحی، کلیسا را به چاره‌اندیشی، بازنگری و اصلاح قوانین کلیسایی واداشت. این مقاله دیدگاه برخی الاهی‌دانان همچون هانس کونگ و کاسپر را در این زمینه می‌کاود و به تغییرات و تصمیمات کلیسا در این موضوع اشاره می‌کند. مطالبات عمومی و اندیشه‌های نوعالمان مسیحی، کلیسا را بر آن داشت تا با تشکیل شورای اسقفی ویژه‌ای در این باره تصمیم‌گیری کند. این شورا در قوانین کتاب مقدسی مربوط به طلاق تغییری ایجاد نکرد، ولی در تبعات مترتب بر آن تا حدی انعطاف نشان داد و شرکت در آیین عشای ربانی را به حسب مورد و با تشخیص کلیسای محلی اجازه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The issue of divorce in the Contemporary Catholic Church

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza Meftah 1
  • Mohammad Hasan Abdollahi 2
1 Associate Professor, Department of Abrahamic Religions. University of Religions and Denominations (Corresponding Author).
2 PhD Candidate of Comparative Religious Studies, Theology of Christianity, University of Religions and Denominations.
چکیده [English]

Impermissibility of divorce in Christianity and canons deriving from it, like privation of participation in Holy Communion, always causes many difficulties for Christians, particularly for Catholics. In contemporary world the problems, such as civil marriage without following Christian laws and cohabitation in which two persons live together without any canonical and formal marriage, has confronted the church with a great challenge. Finding out that it is necessary to present new ideas about family issues, some theologians like Hans Kung has demanded to reform and alter marriage and divorce laws. In contrast, traditional theologians persist in keeping Christian traditions and speak purely of more pastoral cares, without any alterations in laws. Meanwhile, some theologians like cardinal Kasper, though considering the prohibition of divorce as a dogmatic and inconvertible law, sympathetically accept reconsidering the established divorce dictums in the church. General demands and new ideas of Christian thinkers made the church to form an episcopal council and make decision on the subject. This council didn't make any changes in the biblical laws related to divorce, but showed some flexibility toward its consequences and permitted participation in the Eucharist in the case of the local church identification. This flexibility shows that, though the alteration of Christian dogmas and laws is difficult, it is possible to alter some Christian laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catholic Church
  • Marriage
  • Divorce
  • Canon laws
  • Kasper
  • Hans Kung
  • family assembly
کتاب مقدس، ترجمه انجمن کتاب مقدس
تعالیم کلیسای کاتولیک (1393). ترجمه: احمدرضا مفتاح، حسین سلیمانی و حسن قنبری، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
Catholic Church (2004).  Catechism of the Catholic Church, London: Burns & Oates.
Peters, Edward (2006). Excommunication and the Chatolic Church, Ascension Press.
Prepared under the Auspices of the Canon Law Society of America (1983). Code of Canon Law, Canon law Society of America.
Bacchiocchi, Samuele (2001). The Marriage Covenant, A Biblical Study on Marriage,Divorce, and Remarriage, Biblical Perspectives, USA.
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141018_conclusione-sinodo-dei-vescovi.html
http://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-kaspers-speech-on-divorce-remarriage-and-communion/
http://ncronline.org/news/vatican/cardinal-marx-doctrine-can-develop-change